• CanalExtra (Fevereiro/2022)

  Mais 
 • OtticheParallele Magazine (Setembro/2022)

  Mais 
 • BioplanetaItália (Setembro/2022)  

  Mais 
 • FashionChannel Itália (Setembro/2022)   

  Mais 
 • TrendsCHK (Setembro/2022) 

  Mais 
 • FFW(Setembro/2022) 

  Mais 
 • VivoDilusso Itália (Dezembro/2022

  Mais 
 • MyWhere Itália  (Dezembro/2022)

  Mais 
 • DailymoodItália (Dezembro/2022)

  Mais 
 • RevistaL’Officiel (Dezembro/2022)

  Mais